Urszula Chowaniec: List of Publications

List of Publications

(April 2006)

Book:
• Woman in Search for Herself: Irena Krzywicka Early Writings of 1930s. Publisher of Jagiellonian University (WUJ), Krakow 2007

Edited books:
• Masquerade and Femininity: Polish and Russian Women’s Writing, edited by Urszula Chowaniec, Marja Rytkonen and Ursula Phillips, Publisher: Cambridge Scholar Publishing (In process: completion: November, 2007).

Book chapters:
• Birth and Death: Search for the Bodily Continuation from the Perspective of the Mother as a Fictional Character (Olga Tokarczuk Prawiek and Other Times) / (Narodziny i śmierć. Cielesne poszukiwania kontynuacji z perspektywy bohaterki – matki (Prawiek i inne czasy Olgi Tokaczuk) In: Mity słowa, mity ciała. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007 (in print).
• Body and Masquerade in Polish Literature of 1990s / Ciało i maskarada w literaturze na przykładzie polskiej literatury lat 90-tych. In: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
• Initiation into Womanhood. Early novels of Irena Krzywicka. In: Gender and Sexuality in Ethical Context: Ten essays on Polish prose, ed. Knut Andreas Grimstad and Ursula Philips, Slavica Bergensia, Volume 5, 2005;
• The World of Women. Izabela Filipiak and Olga Tokarczuk Fictional Works / Świat Kobiet. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. In: Światy nowej prozy (The Worlds of New Prose), (ed.) St. Jaworski, Kraków: Universitas, 2001;
• Women’s Writings of 1990s / Proza kobieca lat 90-tych. In: Literatura polska 1990-2000 (Polish Literature 1990-2000), v.I i II, (ed.) T. Cieślak, K. Pietrych, Zielona Sowa, Łódź 2002;
• Initiation into Womenhood / Inicjacja w kobiecość. O prozie Ireny Krzywickiej. In: Powieść inicjacyjna (Initiation Novel), (ed.) E.Owczarz, W.Gutowski, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003;

Journals articles:
• Femina Post-Sovietica. Literature, Gender and Politics in Poland of 1990s (w:) Perspectives, Volume III, no. 1, April, 2005;
• Witches, madwomen, women and other monsters or the female embodiments and their literary mirror pictures / Wiedźmy, szaleńcy, kobiety i inne potwory, czyli żeńskie ucieleśnienia i ich literackie odbicia (in:) Post-conference web-site of Gdańsk University, Gdańsk 2004;

Selected Papers:
• Birth and Death: Search for the Bodily Continuation from the Perspective of the Mother as a Fictional Character (Olga Tokarczuk Prawiek and other times) / Narodziny i śmierć. Cielesne poszukiwania kontynuacji z perspektywy bohaterki – matki (Prawiek i inne czasy Olgi Tokaczuk). Conference in Bydgoszcz, October, 2006.
• Body and Masquerade in Polish Literature of 1990s / Ciało i maskarada w literaturze na przykładzie polskiej literatury lat 90-tych. Conference: Polish Studies Abroad Congress, Poznań, June 2006.
• Femininity and Masculinity in Polish Film and Literature of 1990s. Two –day seminar, Tampere, January, 2006.
• Femininity as Masquerade. Polish and Russian Women’s Literature. Conference on Femininity and Marsquerade, May, 2006.
• Politicizing Woman: Gender in Literature, Media and Political Debate in Poland of Last Decade. Conference, Prague 2005.

Other:
• Over 30 seminar articles and articles in magazines: „Zadra” (Feminist magazine in Krakow, Poland), „Ha!Art” (Literary magazine in Krakow, Poland).
• Embodiment and Pessimism. An Essay for Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies: “Feminist Theory – Gender Theory: Subject, Embodiment, Agency”, Bergen, June 2006;